User login

Grafieken

Grafieken maken in één oogopslag duidelijk dat er veel moet gebeuren. Het energiegebruik in Zuid-Holland ligt hoog. Onze CO2-uitstoot is navenant hoog omdat we overwegend fossiele energiebronnen gebruiken.

In 2015 zijn twee nieuwe energiecentrales op de Maasvlakte in gebruik genomen. Dat leidt tot een stijging van de CO2-uitstoot die nog niet in deze grafieken is weergegeven omdat de cijfers vanaf 2014 nog niet beschikbaar zijn. De cijfers onder Ambities zijn om dezelfde reden ook van 2013.

* Het totale energieverbruik in Nederland (primair en finaal). Feedstock is het gebruik van fossiele bronnen voor de productie van o.a. kunststoffen.

Betrouwbaarheid van cijfers

Wie cijfers noemt, maakt discussie los. Dat is onvermijdelijk. Geen cijfers zonder aannames. Waar dat zinvol leek, hebben wij aannames expliciet gemaakt. Wij baseren ons zo veel mogelijk op gezaghebbende bronnen. Bovendien laten wij door ons gehanteerde cijfers extern toetsen. Daardoor kan het debat gaan over wat er écht nodig is om de energietransitie te versnellen.

 

You are here