User login

Nieuws

Matchmaking projecten Smart Multi Commodity Grid (SMCG) van start

De Energy Innovation Board Zuid-Holland heeft op 8 mei ingestemd met het vervolg van het werkprogramma Smart Multi Commodity Grid. Verschillende projecten en initiatieven zullen invulling geven aan het werkprogramma, twee daarvan werden gepitcht. Siemens en de TU Delft maken concreet wat dit... Lees verder

Samenwerking in regionaal warmtenet voor duurzaam Sliedrecht

In Sliedrecht tekenden de gemeente Sliedrecht, de Drechtsteden, provincie Zuid-Holland, woningcorporatie Tablis Wonen en HVC vandaag een samenwerkingsovereenkomst om de regionale mogelijkheden voor een duurzaam warmtenet te verkennen. Met deze samenwerking wordt de doelstelling van de... Lees verder

Eerste Nationaal Warmtenet Trendrapport 2017

Woensdag 19 april is het eerste Nationaal Warmtenet Trendrapport 2017 aan Ed Nijpels overhandigd, voorzitter van de SER Borgingscommissie Energieakkoord. De warmtesector staat voor grote uitdagingen; de uitfasering van aardgas, de verduurzaming van de warmtebronnen en de voortdurende dialoog... Lees verder

Schiedamse wijken Groenoord en Nieuwland voorop naar duurzame warmte

Op 20 april zetten de wethouders Alexander van Steenderen en Patricia van Aaken namens de gemeente Schiedam hun handtekening onder de ‘intentieovereenkomst Groenoord en Nieuwland op Duurzame Warmte’, samen met directeur-bestuurder Bob Venhuizen van Woonplus Schiedam, gedeputeerde Han Weber van... Lees verder

Blue Energy Deal verlengd

Groene stroom uit Blue Energy

Het hoogheemraadschap van Rijnland, de Provincie Zuid-Holland, de gemeenten Katwijk en Noordwijk en REDstack BV gaan de mogelijkheden voor de bouw van een Blue Energy demo-pilot bij het uitwateringskanaal in Katwijk onderzoeken. Binnenkort ondertekenen zij... Lees verder

WARMTEALLIANTIE ZUID-HOLLAND

Vijf partijen hebben vandaag onder de naam Warmtealliantie Zuid-Holland een intentieverklaring getekend met als doel het gezamenlijk realiseren van een hoofdinfrastructuur die warmte moet gaan transporteren naar onder andere particulieren, tuinders en bedrijven in de provincie.

... Lees verder

Provincies, gemeenten en waterschappen presenteren gezamenlijke duurzame investeringsagenda

Oproep aan nieuw kabinet mee te investeren en knelpunten weg te nemen

Om de overgang naar een energieneutraal en klimaatbestendig Nederland te versnellen, slaan provincies, gemeenten en waterschappen de handen ineen. Zij presenteren een gezamenlijke investeringsagenda ‘Naar een... Lees verder

Provincie start investeringsfonds warmte

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot de oprichting van een warmteparticipatiefonds voor het realiseren van warmte-infrastructuur en geothermie in Zuid-Holland. Zij stellen Provinciale Staten voor om €65 miljoen in te zetten voor een fonds voor het ontwikkelen van warmtenetwerken. Dit opent de... Lees verder

Nieuwe samenwerking versnelt energietransitie tuinbouwsector Westland

In Westland willen veel glastuinders hun energieverbruik verduurzamen. Geothermie (warmte uit diepe lagen in de aardbodem), is hiervoor een kansrijke energiebron. De oprichting van Energie Transitie Partners (ETP) en de samenwerking van ETP met telersverenigingen zijn een grote stap in de goede... Lees verder

Energy Innovation Board neemt initiatief in ontwikkelen toekomstbestendig energiesysteem

De Energy Innovation Board Zuid-Holland bestaat uit Provincie Zuid-Holland, TNO, MRDH, TU Delft, Syntrus Achmea Vastgoed, Stedin, Siemens, Port of Rotterdam, The Green Village en InnovationQuarter.

Samen werken wij aan het wegnemen van systeembelemmeringen en creëren we kansen... Lees verder

Pages

You are here