User login

Matchmaking projecten Smart Multi Commodity Grid (SMCG) van start

De Energy Innovation Board Zuid-Holland heeft op 8 mei ingestemd met het vervolg van het werkprogramma Smart Multi Commodity Grid. Verschillende projecten en initiatieven zullen invulling geven aan het werkprogramma, twee daarvan werden gepitcht. Siemens en de TU Delft maken concreet wat dit programma beoogt:

 Siemens (copyright afbeelding Siemens)Siemens presenteerde het Smart Grid Rotterdam / M4H (waarbij zij samenwerken met Stedin, Lyv en Gemeente Rotterdam), waar een markt wordt gecreëerd voor flexibiliteit van vraag en aanbod van elektriciteit. (Afbeelding: copyright Siemens)

 

 

 

De TU Delft bekijkt op 30 mei of zij een aardwarmtebron wil die warmte levert aan het vastgoed van de TU campus. Ook wordt gezocht naar aansluiting hiervan op omliggende bebouwing én seizoensopslag van hoge temperatuur warmte.

 

De deelnemende partijen aan de board hebben toegezegd samen relevante projecten of initiatieven te koppelen aan het SMCG werkprogramma (‘matchmaking’). Doel is om een zestal projecten inhoudelijk en/of financieel verder te helpen. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gekoppeld aan het Warmtefonds van 65 miljoen euro of het EnergIIQ (energie innovatiefonds Zuid-Holland) van 35 miljoen euro van de provincie Zuid-Holland. Ook beantwoordt dit werkprogramma kennisvragen vanuit de verschillende projecten én wordt het verhaal van een toekomstbestendig, gebalanceerd en betaalbaar energiesysteem van de toekomst verder geduid. Er wordt gekeken naar warmte, elektriciteit, maar ook waterstof en CO2.

Op 9 juni organiseert de board een bijeenkomst over gasloos bouwen voor woningcorporaties en gemeenten. Wilt u bijdragen aan één van deze actiepunten, neem dan contact op met energie@pzh.nl.

You are here