User login

Hernieuwbare bronnen

De energiebronnen die we nodig hebben, belasten de atmosfeer niet met CO2. Ze zijn naar menselijke maatstaven onuitputtelijk, zoals zonne-energie. Of ze groeien weer aan, zoals biomassa, dat in de groei CO2 bindt.

Om welke ‘hernieuwbare’ bronnen gaat het? Wij hanteren deze indeling:

De kans is groot dat er, dankzij innovatieve technieken, nieuwe hernieuwbare energiebronnen bijkomen. Daarom investeert de provincie Zuid-Holland in innovatie.

You are here