User login

Zon

Zonnecellen worden steeds effectiever en goedkoper. Dat maakt het interessant om erin te investeren. Als alle daken van Zuid-Holland van zonnepanelen waren voorzien, dan was tussen 10 en 20 procent van onze energiebehoefte afdekt. Zo ver is het helaas nog lang niet.

In het nationale Energieakkoord staan geen afspraken over de hoeveelheid zonne-energie die provincies moeten opwekken. Om voldoende focus te houden heeft Zuid-Holland daarom zelf een doel geformuleerd: in 2020 produceren bedrijven en inwoners tenminste 1,5 PJ met behulp van zonnecellen. Energieopwekking binnen de gebouwde omgeving heeft onze voorkeur. Daarbij is sprake van dubbel ruimtegebruik. De provincie juicht de oprichting van coöperaties om zonne-energie in de eigen omgeving op te wekken toe. Dat geldt ook voor gezamenlijke initiatieven op bedrijventerreinen.

You are here