User login

Wind

Windenergie op land zal de komende decennia een belangrijk aandeel vormen van de mix aan beschikbare hernieuwbare energiebronnen. De provincies hebben zich verplicht  om gezamenlijk 6.000 megawatt (MW) aan windenergie op land te realiseren in 2020.

De realisatie van de taakstelling voor windenergie op land is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk, provincies, gemeenten en ontwikkelaars.  De provincies zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke vastlegging van locaties en hebben een inspanningsverplichting om een tijdige realisatie van windparken te stimuleren en te faciliteren. Het Zuid-Hollandse aandeel is 735,5 MW. Dat is inclusief de bestaande windturbines. Voor het overgrote deel  heeft de provincie regionale afspraken gemaakt. Op het grondgebied van de voormalige stadsregio Rotterdam komt in totaal 150 MW. Het Rotterdamse havengebied realiseert 300 MW. Goeree-Overflakkee is goed voor 225 MW. Daarnaast heeft de provincie realisatieovereenkomsten gesloten met 10 gemeenten. Daarmee is een kleine 200 MW gemoeid. In de gemeente Korendijk voert de provincie de regie; hier gaat het om 15 MW. Al deze aantallen opgeteld komen boven de 735,5 MW uit. Een zekere overprogrammering is noodzakelijk  omdat er tijdens het proces locaties afvallen, doorlooptijden onzeker zijn en er ook sprake is van het verwijderen van bestaande turbines.  

Windturbines springen in het oog en worden daarom zorgvuldig ingepast  in de ruimtelijke omgeving. De provincie streeft naar het opstellen van windturbines gebundeld met bestaande infrastructuur, langs grote wateren en in combinatie met industrie. Gezien de grote opgave van de provincie en het feit dat steeds meer gemeenten zich tot doel stellen om energieneutraal te worden, moet in nauw overleg met partners gezocht worden naar oplossingen die niet alleen de verstedelijkte regio’s verder belasten.

Meer informatie over windenergie? Klik hier.

You are here