User login

Samen gaan we voor schone energie

Zuid-Holland stimuleert energiebesparing en het gebruik van schone energiebronnen zoals duurzame warmte, wind, zon, biomassa en delta-energie. Overschakelen op hernieuwbare energie is hard nodig. Verbranding van olie, gas en steenkool brengt te veel CO2 in de atmosfeer. Dat heeft vergaande gevolgen voor het klimaat. Deze Energieagenda laat zien wat er nodig is om de transitie van fossiele naar schone bronnen te bevorderen.

De energietransitie is in ieders belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom vraagt de provincie bij het uitvoeren van de Energieagenda de medewerking van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en inwoners. Ook u kunt bijdragen aan een schone energiehuishouding. Op het werk en thuis. Samen gaan we voor schone energie.

Doet u mee?

Download hier een PDF van de Energieagenda die op 12 oktober 2016 door Provinciale Staten is vastgesteld. Wil je niet het gehele document lezen, kies dan voor de flyer.

 

De hoeveelheid koolstofdioxide in de atmosfeer loopt te hoog op. Daar moeten we iets aan doen.

Nieuws

Matchmaking projecten Smart Multi Commodity Grid (SMCG) van start

De Energy Innovation Board Zuid-Holland heeft op 8 mei ingestemd met het vervolg van het werkprogramma Smart Multi Commodity Grid. Verschillende projecten en initiatieven zullen invulling geven aan het werkprogramma, twee daarvan werden gepitcht. Siemens en de TU Delft maken concreet wat dit... Lees verder